Φίλτρα αναζήτησης

Σύρμα

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
Σύρμα  " 7 ρακι" , μ αύ ρο, μαλακό, διαμέτρου 1,2   mm,  σε  συσκευασία 2 ή 25 κιλ ών.

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
Σύρμα γαλβανιζέ διαφόρων διαστάσεων,   σε  συσκευασία 2 κιλών.