Ώρες λειτουργίας

Το κατάστημά μας λειτουργεί Δευτέρα 7:30-16:00 -Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 7:30-20:00 και Τετάρτη-Σάββατο 7:30-14:30.