Υποβρύχιες αντλίες

49,00  

Υποβρύχια αντλία ομβρίων υδάτων KRAFT SP750

+

49,00  

Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων υδάτων KRAFT SPD750

+

59,00  

Υποβρύχια αντλία ομβρίων υδάτων INOX KRAFT SP550X

+

59,00  

Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων υδάτων KRAFT SPD550X

+

65,00  

Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων υδάτων KRAFT SPD1000

+

75,00  

Υποβρύχια αντλία ομβρίων υδάτων INOX KRAFT SP900X

+

75,00  

Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων υδάτων KRAFT SPD1100XP

+

89,00  

Νέας σχεδίασης με 40m μανομετρικό, 4 φτερωτές και 10m καλώδιο

+

165,00  

Υποβρύχια αντλία πηγαδιών KRAFT DWP900

+

185,00  

Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα για άντληση λυμάτων απο αποχετεύσεις.

+

235,00  

Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα για άντληση λυμάτων απο αποχετεύσεις.

+