Αεροσυμπιεστές

119,00  

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 2hp με αεροφυλάκιο 24lt

+

139,00  

Αεροσυμπιεστής με μοτέρ SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <70db(A))

+

155,00  

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 2hp με αεροφυλάκιο 50lt

+

289,00  

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3hp με αεροφυλάκιο 100lt

+

629,00  

 Αεροσυμπιεστής TOROS Blue Series 200lt / 3.0hp

+

889,00  

 Αεροσυμπιεστής TOROS Blue Series 270lt / 4.0hp

+