Νταμιτζάνες-βαρέλια

4,50  
Νταμιτζάνα μικρή γυάλινη, χωρητικότητας 5 lt με πλαστικό πώμα.
+

23,00  
Νταμιτζάνα μεσαία χωρητικότητας 20 lt.
+

27,00  
Βαρέλι πλαστικό 200lt πιστοποιημένο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
+

39,50  
Νταμιτζάνα μεγάλη χωρητικότητας 54 lt.
+