Καρφοβελόνες - Ζουμπόκαρφα

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
Ατσαλόκαρφα ριγωτά με κεφαλή επίπεδη, κορμό ριγωτό,...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
Στραβόκαρφα Ριγωτά κορμό ριγωτό, ατσαλωμένα για...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
Ατσαλόκαρφα μεταλλικής ροδέλας γαλβανισμένα,...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
Καρφοβελόνες στρογγυλής κεφαλής, από μαλακό χαλύβδινο...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
M6-Ζουμπόκαρφα (Ρομποτάκια) με επίπεδο κορμό, ατσαλωμένα...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
Ζουμπάς - Πείρος με φωλία για χτύπημα των "Ζουμπόκαρφων" στο...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
Τσέρκι διάτρητο για στερεώσεις πάσης φύσεως σωληνώσεων...