Καροτσόγρυλλοι - τρίποδα

22,00  

Τρίποδο EXPRESS 2 τόνων

+

28,00  

Τρίποδο EXPRESS 3 τόνων

+

34,00  

Καροτσόγρυλλος EXPRESS 2 τόνων 

+

49,00  

Τρίποδο EXPRESS 6 τόνων

+

55,00  

Καροτσόγρυλλος EXPRESS 2 τόνων χαμηλού προφίλ

+

59,00  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ικανότητα ανύψωσης: 3 ton Ελάχιστο ύψος: 135 mm Μέγιστο ύψος: 400 mm Βάρος: 16 Kg
+

95,00  

Καροτσόγλυλλος EXPRESS 3 τόνων βαρέως τύπου

+

125,00  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χαμηλού προφίλ. Βάρος ανύψωσης: 2,5 ton Βάρος: 34,8 kgr
+

175,00  

Καροτσόγρυλλος EXPRESS 3 τόνων χαμηλού προφίλ

+

245,00  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επαγγελματικός βαρέως τύπου. Μακρύς , υψηλής ανύψωσης. Ποδοπεντάλ. Βάρος ανύψωσης: 2 ton Μέγιστο ύψος: 800 mm Eλάχιστο ύψος: 190 mm Βάρος: 54 kgr
+