Νέο σύστημα θερμομόνωσης Durostick Thermoseal!

Posted by   Stelios Kavvalos
01/04/2013

Ξεφυλίστε στον ηλεκτρονικό κατάλογο του συνδέσμου που ακολουθεί το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων καθώς και το νέο σύστημα θερμοστεγάνωσης ταρατσών της Durostick  με πιστοποίηση πρώτης κλάσης!

http://www.durostick.gr/images/stories/flipbooks/THERMOSEAL/HTML/index.html#/1/