Εμαγιέ

1,80  
Ροζέτα εμαγιέ Φ120 καφέ
+

2,00  
Ροζέτα εμαγιέ Φ150
+

3,20  
Μπουρί σόμπας εμαγιέ Φ120 καφέ 0,60m
+

3,50  
Γωνία σόμπας εμαγιέ Φ120 καφέ
+

3,90  
Μπουρί σόμπας εμαγιέ Φ120 καφέ 0,90m
+

4,50  
Ταφ εμαγιέ σόμπας Φ120 καφέ
+

5,00  
Γωνία σόμπας εμαγιέ Φ150 μαύρο 
+

5,50  
Μπουρί σόμπας εμαγιέ Φ150 μαύρο 0,60m
+

6,50  
Καπέλο ήτα σόμπας εμαγιέ Φ120 καφέ
+

7,00  
Μπουρί σόμπας εμαγιέ Φ150 μαύρο 0,90m
+

8,00  

Καπέλο ήτα σόμπας εμαγιέ Φ150 μαύρο

+

8,00  
Ταφ εμαγιέ σόμπας Φ150 
+