Σύρμα μάυρο

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Σύρμα  " 7 ρακι" , μ αύ ρο, μαλακό, διαμέτρου 1,2   mm,  σε  συσκευασία 2 ή 25 κιλ ών.

Σύρμα "7ρακι", μαύρο, μαλακό, διαμέτρου 1,2 mm, σε συσκευασία 2 ή 25 κιλών.

INFO!